Wydawnictwo

Wydawnictwo Inwestor jest wydawcą specjalistycznych pism, portali branżowych skierowanych do konkretnych gałęzi przemysłu. Produkty wydawnictwa skierowane są do osób, instytucji, które chcą inwestować w rozwój własnych przedsiębiorstw, optymalizować koszty produkcji, a przy tym pomnażać zyski. Tematyka dotyczy tego, jak robić dobry biznes i skierowana jest do osób, które inwestują kapitał w celu pomnażania go. Zadaniem naszych czasopism jest wskazać, w co, jak i gdzie inwestować, jaki obrać kierunek rozwoju.

Wydawnictwo Inwestor od wielu lat współpracuje z najlepszymi fachowcami z firm, ze środowisk naukowych, stowarzyszeń branżowych, którzy na co dzień obserwują rynek, analizują zmiany, które na mim zachodzą, ale przede wszystkim odnoszą sukcesy.

Zbigniew Owsiak - Prezes zarządu
Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o.
ul. 30 stycznia 42
83-110 Tczew
tel. / faks centr. 058 531 27 53
info@wydawnictwoinwestor.pl
NIP: 593-23-23-448
REGON: 192729982

BANK MILLENNIUM
nr konta: 24 1160 2202 0000 0000 6196 3196

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000105016. Wysokość kapitału zakładowego: 490 000 zł.