Dystrybucja

1. DYSTRYBUCJA Z BAZY DANYCH

Dystrybucja miesięcznika MEBLARSTWO Komponenty i Technologie opiera się na jedynej w Polsce, budowanej od kilkunastu lat bazie danych. Zawiera ona dane teleadresowe ponad 63 tys. aktywnie działających przedsiębiorców branży drzewnej i meblarskiej, którzy wykorzystują drewno i materiały drewnopochodne w produkcji, handlu i usługach. Stała weryfikacja bazy danych gwarantuje, że MEBLARSTWO Komponenty i Technologie trafia tylko do aktywnie działających przedsiębiorstw.

2. DYSTRYBUCJA DO NOWO POWSTAŁYCH FIRM

W każdym miesiącu do bazy głównej Wydawnictwa INWESTOR dopisywane są nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze związane z przemysłem drzewnym i meblarskim. Ich liczba kształtuje się na poziomie 5 tys. firm rocznie. 100 proc. nowo powstałych firm otrzyma nasze gazety w ciągu miesiąca od daty rejestracji.

3. DYSTRYBUCJA DO PRENUMERATORÓW

Wysoki wskaźnik liczby prenumeratorów świadczy o atrakcyjności gazety jako nośnika informacji, poziomie merytorycznym odpowiadającym czytelnikom, dostosowanej do potrzeb czytelnika tematyce, wiarygodności czasopisma. Od 17 lat Wydawnictwo INWESTOR konsekwentnie realizuje te cele, dzięki czemu MEBLARSTWO Komponenty i Technologie jako gazeta branżowa może poszczycić się liczbą ponad 4 tys. prenumeratorów. 

4. DYSTRYBUCJA PODCZAS WYDARZEŃ BRANŻOWYCH

MEBLARSTWO Komponenty i Technologie cieszy się dużym autorytetem w środowisku naukowym, biznesowym i dlatego często zapraszana jest do objęcia patronatem medialnym najbardziej prestiżowe wydarzenia. W każdym z nich udział biorą najaktywniejsi przedsiębiorcy, którzy swoimi decyzjami wpływają na kształtowanie przestrzeni gospodarczo-ekonomicznej branży drzewnej i meblarskiej w Polsce. 

5. DYSTRYBUCJA PODCZAS TARGÓW BRANŻOWYCH

MEBLARSTWO Komponenty i Technologie bezpłatnie otrzymują fachowcy - wystawcy i odwiedzający najważniejsze targi branży drzewnej i meblarskiej w kraju i za granicą. Każde z wydarzeń targowych nagłaśniane jest na łamach gazety w celu zapewnienia jak największej frekwencji na targach.

6. DYSTRYBUCJA W SZKOŁACH O PROFILU DRZEWNYM I MEBLARSKIM

Dostęp do specjalistycznej wiedzy wspomaga kształtowanie świadomości młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw branży drzewnej i meblarskiej w przyszłości. Dlatego już dziś myślimy o przyszłości naszych klientów, zapewniając bezpłatny dostęp do miesięcznika MEBLARSTWO Komponenty i Technologie wszystkim szkołom zawodowym, średnim oraz wyższym, kształcącym w zawodach związanych z branżą drzewną i meblarską.